Publikacje

Oto lista wydanych przez nas pozycji:

 • Poezja irlandzka

  • Koniec współczesnego świata (w tłumaczeniu Ernesta Brylla i Małgorzaty Goraj-Bryll)
   Anthony Cronin (Michał Jankowski, red.)
  • New Writers' Press. Antohology. Antologia (wydanie dwujęzyczne)
   Martin Dolan/Michael Smith (red.)
  • Dwory powietrza i ziemi (wydanie dwujęzyczne: Sweeny, Peregine i Songs from a Dead Tongue)
   Trevor Joyce (Martin Dolan/Michał Jankowski, red.)
  • Literatura irlandzka t.2 (Leland Bardwell, Anthony Cronin, Paul Durcan)
   Martin Dolan (red.)
  • Poezje wybrane
   Paul Durcan (Martin Dolan/Michał Jankowski, red.)
  • Three Contemporary Irish Writers (Troje współczesnych pisarzy irlandzkich) Anthony Cronin, Anne Haverty, Dermot Healy
   w tłumaczeniu Ernesta Brylla
  • Another language. Poems in English, Irish and Welsh
   Diarmuid Johnson
 • Monografie

  • On processing figurative language: Towards a model of idiom comprehension in foreign language learners
   Anna Cieślicka
  • Which dictionary for whom? Receptive use of bilingual, monolingual and semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English
   Robert Lew
  • "Women's language"? A socio-historical view. Private writings in early New England
   Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak
  • Pronunciation in EFL Machine-Readable Dictionaries
   Włodzimierz Sobkowiak
  • Synchronic and diachronic investigations in pragmatics
   Barbara Kryk-Kastovsky
  • Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego
   Teresa Siek-Piskozub
  • Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki
   Piotr Nowak
  • Przetrwać czyli Tempora mutantur et nos mutamur in illis (!?)
   Stanisław Puppel
  • Minimalism and functional thematization. A cross-linguistic study
   Przemysław Tajsner
  • Optimal stress for English
   Piotr Gąsiorowski
 • Prace zbiorowe

  • Scripta manent
   Stanisław Puppel (red.)
  • Scripta Neophilologica Posnaniensia tomy I-VI
   Stanisław Puppel (red.)
  • Between two cultures: Poland and Britain
   Peter Leese (red.)
  • European year of languages 2001
   Teresa Siek-Piskozub (red.)
  • Studia nad literaturami europejskimi
   Jerzy Świdziński/Jacek Fabiszak (red.)
  • Prosody 2000
   Stanisław Puppel/Grażyna Demenko (red.)
  • Multis vocibus de lingua
   Stanisław Puppel/Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (red.)